Bezrobotny Poszukujący pracy Niepełnosprawni Pracodawca Oferty pracy Porady Urząd pracy Aktualności Statystyki

Prace społecznie użyteczne

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

_________________________________________________________________________________
 
Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Kogo urząd może skierować do wykonywania prac społecznie użytecznych
Do prac społecznie użytecznych kierowani są bezrobotni bez prawa do zasiłku, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, wskazani przez ośrodek pomocy społecznej.

Jak długo i gdzie bezrobotny może wykonywać prace społecznie użyteczne
Bezrobotny wykonuje prace społecznie użyteczne na terenie gminy w wymiarze
do 10 godzin tygodniowo. Bezrobotny może wykonywać prace społecznie użyteczne cały rok ( i dłużej ), przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej, jednakże musi otrzymać na każdy kolejny miesiąc wykonywania prac społecznie użytecznych nowe skierowanie, wydane przez urząd.

Wysokość świadczenia jakie otrzymuje bezrobotny w trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych
Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotny otrzymuje świadczenie
w wysokości 8,00 zł za każdą przepracowaną godzinę. Świadczenie to podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.


Obowiązki bezrobotnego wykonującego prace społecznie użyteczne
Bezrobotny w trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych zobowiązany jest do:
sumiennego wykonywania pracy w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez gminę lub podmiot, który jest organizatorem prac społecznie użytecznych,
przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania prac społecznie użytecznych porządku, dyscypliny bezrobotnego zasad bezpieczeństwa.


Prawa bezrobotnego wykonującego prace społecznie użyteczne
Bezrobotny w trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych ma prawo do:
bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż w trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych zachowuje status bezrobotnego,
korzystania z ofert pracy będących w dyspozycji urzędu, szkoleń i innej aktualnej oferty skierowanej do bezrobotnych.

Uwaga
W przypadku odmowy wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotny traci status bezrobotnego i zostaje wyrejestrowany z ewidencji bezrobotnych na okres :
120 dni w przypadku pierwszej odmowy 
180 dni w przypadku drugiej odmowy
270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowyPodstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z dnia 26 marca 2013  Dz.U. 2013, poz. 674)                                                                                                               Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. NR 155, poz. 921 ).

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych 2015-07-01 38kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupolesno.pl/strona/prace-spolecznie-u%C5%BCyteczne/121

E-usługi

Dodaj ofertę pracy Kreator CV E-Pytanie Dokumenty do pobrania EPUAP Internetowa rejestracja
Projekt i wykonanie: Hulio.pl