Bezrobotny Poszukujący pracy Niepełnosprawni Pracodawca Oferty pracy Porady Urząd pracy Aktualności Statystyki

Prace interwencyjne

 

PRACE INTERWENCYJNE

_______________________________________________________

 

Prace interwencyjne są formą aktywizacji zawodowej i oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie umowy zawartej ze starostą. Mają na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Od czego zacząć, aby zatrudnić bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych?

  • pobrać wniosek o organizację prac interwencyjnych osobiście w pokoju nr 12 lub ze strony internetowej (dokumenty do pobrania),

  • złożyć wypełniony wniosek o zatrudnienie bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych wraz
    z obowiązującymi dokumentami (NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, informacja o otrzymanej pomocy de minimis, szczegółowa dokumentacja kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą),

  • podpisać z PUP umowę w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych,

  • zatrudnić skierowanego przez PUP bezrobotnego i dostarczyć kserokopię umowy o pracę.

Czas trwania prac interwencyjnych
Czas trwania prac interwencyjnych i dofinansowania do wynagrodzenia uzależniony jest od kategorii osób bezrobotnych kierowanych do pracodawcy i wynosi 6, 12, 18, 24 lub 48 miesięcy.

Wysokość wsparcia uzyskanego z PUP
Pracodawca z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych otrzymuje przez okres określony w umowie zawartej pomiędzy pracodawcą i PUP refundację części wynagrodzenia i składek ZUS. Wysokość refundacji za 1 pracownika za 1 miesiąc uzależniona jest od podstawy prawnej, w związku z którą zawarta jest umowa o refundację zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych. Najczęściej jest to kwota zasiłku brutto + składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty (emerytalne, rentowe, wypadkowe). Kwota refundacji każdorazowo określona jest w umowie o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych.Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres określony w umowie po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych
i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 864).

__________________________________________________________________________________________________

Szczegółowych  informacji na temat prac interwencyjnych udziela
pani Katarzyna Jachymska
w PUP w pokoju nr 16,
lub pod numerem telefonu 34 3505 988

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupolesno.pl/strona/prace-interwencyjne/118

E-usługi

Dodaj ofertę pracy Kreator CV E-Pytanie Dokumenty do pobrania EPUAP Internetowa rejestracja
Projekt i wykonanie: Hulio.pl