Bezrobotny Poszukujący pracy Niepełnosprawni Pracodawca Oferty pracy Porady Urząd pracy Aktualności Statystyki

Pośrednictwo Pracy

POŚREDNICTWO PRACY


Pośrednictwo pracy prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w pozyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

Pośrednictwo pracy dla Bezrobotnych i Poszukującyh pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracownikow o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych

 • pozyskiwaniu ofert pracy

 • upowszechnianiu ofert pracy w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy

 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,w zwiazku ze zgłoszoną ofertą pracy

 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

 

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujacych pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Jest prowadzone zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujacych pracy oraz dla pracodawców

 • dobrowolności- oznaczajacej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy

 • równości- oznaczajacej obowiazek uddzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez wzgledu na płeć,wiek.niepełnosprawnośc,rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną

 • jawności-oznaczajacej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy


Pośrednictwo pracy może być prowadzone w formie:

 • indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy

 • targów pracy, które są zbiorową prezentacja ofert pracy zawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy

 • giełd pracy, ktore umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami do pracy dobranymi przez pośrednika pracy

  UWAGA!

 • Uprzejmie informujemy, że oferty pracy realizowane przez PUP umieszczane są na tablicy ogłoszeń w PUP, stronie internetowej
  Powiatowego Urzędu Pracy oraz publikowane na łamach NTO.

  Za oferty pracy umieszczane na innych stronach i portalach internetowych Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie nie ponosi odpowiedzialności.

___________________________________________________

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonu:
34 350 59 82; 34 350 59 83; 34 350 59 84; 34 350 59 85; 34 350 59 86
lub zapraszamy bezpośrednio do nas, pok. nr 11

e-mail: opol@praca.gov.pl

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupolesno.pl/strona/posrednictwo-pracy/24

Bezrobotny

E-usługi

Dodaj ofertę pracy Kreator CV E-Pytanie Dokumenty do pobrania EPUAP Internetowa rejestracja
Projekt i wykonanie: Hulio.pl