Bezrobotny Poszukujący pracy Niepełnosprawni Pracodawca Oferty pracy Porady Urząd pracy Aktualności Statystyki

Dodatek aktywizacyjny

 

DODATEK AKTYWIZACYJNY

__________________________________
 


 

Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu, który ma prawo
do zasiłku, jeżeli:

 

 

 

 

 

 • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie
  w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większą jednak niż 50% zasiłku przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek;

 • z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Dodatek aktywizacyjny przysługuje
  w wysokości do 50% zasiłku przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje bezrobotnemu w przypadku, gdy:

 

 

 

 

 

 • został skierowany do pracy przez PUP do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia zostały zrefundowane przez PUP,

 • podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem,

 • podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

Dodatek aktywizacyjny jest przyznawany po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia założenia wniosku do:

 • ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia w przypadku gdy bezrobotny podjął zatrudnienie w wyniku skierowania przez urząd,

 • ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej w przypadku gdy bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy.

 

 

UWAGA!

 

 

 • zatrudnienie – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą,

 • inna praca zarobkowa – oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.

 

 

Wysokość dodatku aktywizacyjnego w PUP w Oleśnie dla osób, które nabyły prawo do zasiłku
  wynosi 50% zasiłku podstawowego.(Sprawdź)

 

Osoby ubiegające się o dodatek aktywizacyjny oprócz wniosku o jego wypłatę są zobowiązane co miesiąc dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskanego wynagrodzenia.

Do wniosku o wypłatę dodatku aktywizacyjnego należy dołączyć:
oryginał umowy o pracę oraz numer konta, na które urząd ma przekazać dodatek.

Podstawa prawna:

  • Art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. z 2015r. Dz.U. poz.149 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tj. z 2014r. Dz. U. poz. 1189).

 

 
_____________________
 

Szczegółowe informacje udzielane są w PUP w pokoju nr 16
lub pod nr tel.
34 3505 984

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Druk wniosek o dodatek aktywizacyjny 2012-10-19 56.69kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupolesno.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/56

Bezrobotny

E-usługi

Dodaj ofertę pracy Kreator CV E-Pytanie Dokumenty do pobrania EPUAP Internetowa rejestracja
Projekt i wykonanie: Hulio.pl